• പേജ് ബാനർ

അൾജീരിയയിൽ 2024-ലെ PLAST ALGER എക്സിബിഷൻ വിജയകരമായി സമാപിച്ചു

അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും മുതൽ പൂർത്തിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും റീസൈക്ലിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും വരെയുള്ള എക്‌സിബിറ്റർമാർക്ക് അവരുടെ അത്യാധുനിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി Plast Alger 2024 വർത്തിച്ചു.ഇവൻ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്, റബ്ബർ വ്യവസായത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മൂല്യ ശൃംഖലയുടെയും സമഗ്രമായ അവലോകനം നൽകി, വിപണിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെയും അവസരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

1

അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കൾ, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, സംസ്‌കരണ സാങ്കേതിക വിദ്യ, ഫിനിഷ്ഡ് ഉൽപന്നങ്ങൾ തുടങ്ങി പ്ലാസ്റ്റിക്, റബ്ബർ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും നെറ്റ്‌വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും പുതിയ ബിസിനസ്സ് ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും പ്രദർശനം വിലപ്പെട്ട വേദിയൊരുക്കി.

എക്സിബിഷനിൽ, ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളുമായി സംസാരിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ സാമ്പിളുകൾ കാണിക്കുകയും അവരുമായി നല്ല ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തു.

2

വ്യവസായ പ്രമുഖർ, നിർമ്മാതാക്കൾ, വിതരണക്കാർ എന്നിവർക്ക് നെറ്റ്‌വർക്ക്, ആശയങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യൽ, മൂല്യവത്തായ പങ്കാളിത്തം രൂപപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു വേദിയായി പ്രദർശനം വർത്തിച്ചു.സുസ്ഥിരമായ രീതികളും അത്യാധുനിക പരിഹാരങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, പ്ലാസ്റ്റിക്, റബ്ബർ വ്യവസായത്തിലെ പരിസ്ഥിതി ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെയും നവീകരണത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ ഈ പരിപാടി എടുത്തുകാട്ടി.

PLAST ALGER എക്സിബിഷൻ 2024 ൻ്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകളിലൊന്ന് സുസ്ഥിരവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും പ്രക്രിയകൾക്കും ഊന്നൽ നൽകിയതാണ്.വ്യവസായത്തിനുള്ളിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തോടുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രതിബദ്ധതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന, ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ മെറ്റീരിയലുകൾ, റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാവുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഊർജ്ജ-കാര്യക്ഷമമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയുടെ വിപുലമായ ശ്രേണി എക്സിബിറ്റർമാർ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.പ്ലാസ്റ്റിക്, റബ്ബർ ഉൽപാദനത്തിൻ്റെയും ഉപഭോഗത്തിൻ്റെയും പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങളുമായി ഇത് യോജിക്കുന്നു.

കൂടാതെ, PLAST ALGER എക്സിബിഷൻ 2024 ബിസിനസ്സ് അവസരങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തേജകമായി വർത്തിച്ചു, നിരവധി എക്സിബിറ്റർമാർ വിജയകരമായ ഡീലുകൾ, പങ്കാളിത്തങ്ങൾ, സഹകരണങ്ങൾ എന്നിവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.ഈ പരിപാടി വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അർത്ഥവത്തായ ബന്ധങ്ങൾ സുഗമമാക്കി, ഈ മേഖലയിലെ വ്യാപാരത്തിനും നിക്ഷേപത്തിനും അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം വളർത്തി.

3

ഈ മേഖലയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്, റബ്ബർ വ്യവസായങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ അൾജീരിയയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രാധാന്യം പ്രദർശനത്തിൻ്റെ വിജയം അടിവരയിടുന്നു.തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനം, വളർന്നുവരുന്ന വിപണി സാധ്യതകൾ, പിന്തുണ നൽകുന്ന ബിസിനസ്സ് അന്തരീക്ഷം എന്നിവയാൽ, അൾജീരിയ ആഗോള പ്ലാസ്റ്റിക്കിലും റബ്ബർ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിലും ഒരു പ്രധാന കളിക്കാരനായി ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് തുടരുന്നു.

ഉപസംഹാരമായി, അൾജീരിയയിൽ നടന്ന PLAST ALGER എക്‌സിബിഷൻ 2024, വ്യവസായത്തിൽ ശാശ്വതമായ മതിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർന്ന കുറിപ്പിൽ സമാപിച്ചു.സുസ്ഥിരത, നവീകരണം, സഹകരണം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഇവൻ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്, റബ്ബർ മേഖലയിലെ മികവിന് ഒരു പുതിയ മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിച്ചു, ഇത് ശോഭനവും കൂടുതൽ സുസ്ഥിരവുമായ ഭാവിക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു.


പോസ്റ്റ് സമയം: മാർച്ച്-12-2024